Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: VisitInari Oy (Y-tunnus 2702265-6) Yhteystiedot: Inarintie 40, 99870 Inari

Yhteyshenkilö

Tapani Lappalainen Yhteystiedot: Inarintie 40, 99870 Inari

Rekisterin nimi:

VisitInari Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • varausten hoitaminen
  • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • rekisterinpitäjän tavaroiden ja palvelujen markkinointi
  • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
  • asiakastiedot: etunimi, sukunimi, kieli, yhteystiedot (esim. puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, arvo, kansalaisuus, kaupunki.
  • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
  • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
  • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1 kohta) ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin, sisäänkirjautumisiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 2 ja 5 kohdat). Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Visit Inari Oy:ltä muuta kuin asiakkaan tilaukseen tuottamiseen tarvittavia tietoja mahdollisille alihankkijoille. Tällöin luovutetaan asiakkaan nimi, kansallisuus, mahdollisesti puhelin numero (esim. joissakin kuljetusvarauksissa) sekä palvelun tuottamiseen erityisesti liittyvät tiedot (esim. liikunta- ja ruokarajoitteet yms). Poliisille tiedot annetaan pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Visit Inari Oy:ltä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Visit Inari Oy:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Visit Inari Oy:n henkilökunnalla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tiedot sijaitsevat Crescomin suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

HENKILÖTIETOLAIN 24 PYKÄLÄN MUKAINEN INFORMAATIO ASIAKKAILLE

Rekisteriseloste

Visit Inari Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä verkkokaupassa osoitteessa www.visitinari.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Visit Inari Oy:lle yllä mainitulla osoitteella. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Visit Inari Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa asiakkaalle 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaan kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Visit Inari Oy:lle. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Visit Inari Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla numeroon 040 179 6069.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Visit Inari Oy:ssä

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään henkilötietolakia noudattaen asiakkaan tehdessä palveluvarauksia puhelimella, tiskiltä varaamalla, sähköpostilla tai www-sivujen kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaanamme olet oikeutettu tarkastamaan sinua koskevat asiakasrekisterissämme olevat tiedot. Kun haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, lähetä allekirjoittamasi tarkastuspyyntö em. osoitteeseen. Mikäli tiedoissasi on virheitä, voit esittää pyynnön virheen korjaamiseksi

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen tai soittamalla 040 179 6069. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä henkilötietojen poistamista.

Tiedon säilytys

Paketti-, aktiviteetti- ja kuljetusvarauksiin liittyviä tietoja säilytetään Crescom:n suojatussa tietoverkossa, joka on palomuurein eristetty julkisesta verkosta. Majoitukseen liittyviä tietoja säilytetään Mewsin tietojasuojakäytännön mukaan. Mews tietosuojaseloste englanniksi.

Evästekäytännöt

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Mitä ovat evästeet?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Evästeiden käyttö sivuillamme?

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Visit Inarin palveluissa tapahtuvista vierailuista ja kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Mekin voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointia). Emme valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin. Digitaalisissa palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten AddThis-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Instagram, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Evästetietojen estäminen

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.youronlinechoices.com. Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja. Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.