Varausehdot

VisitInari.fi noudattaa safari, kuljetus ja majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.Varaajan tulee olla täysivaltainen.

Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas vastaanottaa vahvistuksemme kirjallisena, tai kun asiakkaalle toimitettu lasku on maksettu. Varausten vahvistamiseksi pyydämme asiakkailta luottokorttitiedot tai laskutusosoitteen. Valmismatkoista toimitetaan 30% ennakkolasku. Loppulasku on maksettava viimeistään 4 viikkoa ennen majoituksen alkua.

Luottokorteista hyväksymme Master Card ja Visa -kortit.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! VisitInari.fi:llä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Varaaminen internetin kautta

Maksutavat

Asiakas sitoutuu ostokseen heti kertamaksun tavoin, eikä varauksen tekemiseen liittyviä erillisiä ennakko- ja loppulaskuja ole. Tieto peruutuksesta on ilmoitettava aina kirjallisesti VisitInari.fi:lle.
Internet-varaus maksetaan luottokortilla.

Laskun ja kuitin tulostus

Asiakas vastaa siitä, että hän varauksen yhteydessä saa Internetistä itselleen kuitin. Varausohjelma lähettää vahvistussähköpostin asiakkaan rekisteröityessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Varauksen vahvistus

VisitInari.fi ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi. VisitInari.fi ei takaa että kohde on tässä tilanteessa vielä vapaa. Mikäli tuote ei ole vapaa, rahat palautetaan tai asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista tuotetta.

Varaus- ja käyttöehdot

Internetin kautta varatessa asiakas hyväksyy näiden varausehtojen lisäksi myös Internet-sivuston Yleiset Käyttöehdot. Asiakas vastaa siitä että on tutustunut ennen varausta tehdessään em. dokumenttien lisäksi myös varauksen tekoon liittyvään ohjeistukseen.

Oikeus hintojen muutoksiin

VisitInari.fi varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Arvonlisävero on voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Peruutukset

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta on tullut VisitInari.fi:lle.

Yksittäinen asiakas peruu varauksensa

Kaikki peruutukset ja muutokset on tehtävä VisitInari.fi:n toimiston aukioloaikoina puhelimitse tai emaililla viimeistään 72h ennen safaria. Myöhemmin perutuista safareista emme hyvitä maksuja.

Perimme 20 eur peruutusmaksun.

Emme hyvitä etukäteismaksuja.

Erityiset peruutus ja muutosmaksut koskevat majoitusvarauksia ajalle 15.12. – 15.1.
- 13-0 pv ennen saapumista perutuista matkoista perimme 100% loppusummasta

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin VisitInari.fi:lle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutus on osoitettava VisitInari.fi:lle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 72 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Oikeutta varauksen peruutukseen tai varausmaksun palautukseen ei synny mikäli joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa. Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus matkan peruuntumisen varalta.

Visit.fi:n oikeus peruuttaa varaus

VisitInari.fi:llä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on VisitInari.fi:llä oikeus peruuttaa varaus.

Oleskelu majoituskohteessamme

Majoitus on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 11.

  • Asiakkaan oletetaan majoittuvan/käyttäytyvän vuokraamassaan kohteessa hyvien tapojen mukaisesti.
  • Tarkista laskustasi liinavaatteiden (lakanat ja pyyhkeet) sisältyminen majoitushintaan
  • Jos majoituskohde vaatii normaalista poikkeavan siivouksen, on VisitInari.fi:llä oikeus periä siivouksesta lisämaksu.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä laskussa on ilmoitettu.

Tupakointi

on kielletty kaikkien majoituskohteiden sisätiloissa. Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, min. 300 euroa.

Lemmikkieläimiä

saa tuoda vain kohteisiin, joihin se on sallittu.
Lisämaksu lemmikistä on 5 euroa/lemmikki. Lemmikkieläimen jätökset tulee korjata pois luonnosta.

Vahingot

Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että huoneiston ikkunat ovat suljettu ja ovet lukittu.

Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoitusajankohdan aikana majoituskohteille tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä suoraan omistajalle.

Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja. Mikäli päivystys joutuu antamaan yöllä palveluja majoittujasta johtuvasta syystä (esim. avainten katoaminen), veloitetaan siitä tuntityökorvaus 50 euroa/h (sis. alv),.Majoittujan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva varauksen purkaminen

Mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa on Visit Inari:lla oikeus purkaa asiakassuhde välittömästi.

Valitukset

Kaikkiin palveluihimme liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan VisitInari.fi:lle, puh. 0401796069 tai inari@visitinari.fi

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

VisitInari.fi pidättää oikeudet muutoksiin.